Sociálně zaměřená forma feudalizmu

Tato stránka popisuje ideu modifikace feudalizmu dobrou sociální péčí o občany a moudrými šlechtici ve vládě říše. Daná myšlenka se zrodila společně s koncepcí IBU, bojového umění, stvořeného jen pro šlechtice. O jejich umění i o nich samotných byly složeny tři básně, první o jejich světě, druhá o srdci a třetí o jedné studentce.

Tato "sociálně myšlená forma feudalizmu", nebo, chcete-li, "Sociální Feudalizmus IBU", má prosté občany (= druhé třídy), vznešené občany (= první třídy) a tři druhy šlechticů: zeman (anglicky "landowner" a rusky «барин» nebo «землевладелец»), vladyka (anglicky "master" nebo "sovereign" a rusky «владыка») a kníže (anglicky "prince", "emperor", "master" nebo "lord" a rusky «князь»). Vládnoucí šlechtici jsou moudřejší, než jejich poddaní, jimž není dovoleno vědět všechno.

Sociálně-Feudální Říše se dělí na jednotlivé kraje (anglicky "region" a rusky «край») a každý z nich se skládá z několika knížectví (anglicky "principality" a rusky «княжество»), z nichž jedno dominuje nad těmi ostatními. Představitelem normálního knížectví je kníže a představitelem toho dominujícího je veliký kníže (anglicky "great prince", "great emperor", "great master" nebo "great lord" a rusky «великий князь»). Šlechtická vláda Říše se zkládá z velikých knížat všech krajů.

Bezpečnost celé Říše je zajišťovaná organizací Bezpečnost Obyvatel Říše (anglicky "Security of Realm's Inhabitants" a rusky «Безопасность Обитателей Империи»), starající se jak o vojenský, tak i o civilní sektor. V každém knížectví je její velitelství (anglicky "headquarters" a rusky «командатура»), řízené jeho představeným, generálem knížectví (anglicky "general of principality" a rusky «генерал княжества»). Na rozdíl od normálních knížectví, majících jen menší množství vojáků, hlavní knížectví v kraji si vydržuje vlastní mobilní vojenskou jednotku. Velitelem velitelství Bezpečnosti Obyvatel Říše v tom hlavním knížectví je generál knížectví a velitelem té mobilní vojenské jednotky generál kraje (anglicky "general of region" a rusky «генерал края»).

Občané plně nevlastní půdu, buď jim jí šlechtici pronajmou (prostým občanům), nebo prodají do spoluvlastnictví (jen vznešeným občanům). Práva těch, kdo vlastní nebo spoluvlastní pozemky (= šlechtici nebo vznešení občané), jsou větší než práva majitelů v naší současné společnosti. A pokud se jedná o šlechtickou doménu s vojenským dozorem (což je sídlo šlechtice s přiléhajícími pozemky), tak vojáci, co ji střeží, mohou beztrestně zabít kohokoliv, kdo do ní neoprávněně vstoupí.

Na jedné straně toto společenské zřízení trochu vykořisťuje mnoho lidí v Říši, na druhé straně je rovněž i podporuje. Matkám s malými dětmi a nezaměstnaným dává sociální dávky, dokonce i prostým občanům poskytuje bezplatnou zdravotní péči a důchodci pobírají důchod. Nejsou žádné pojišťovny, léky a náhrada škod se platí ze speciálního finančního fondu Říše.

Toto společenské zřízení nearanžuje války a podobné pohromy, a legalizuje eutanazii. Byl bych rád, kdyby většinou světa (třeba 90 %) vládla čistá civilizace s vyšší formou rovnosti lidí, ovládaná Nebeskými bytostmi, a menšinou světa (řekněme 10 %) tento sociálně-orientovaný feudalizmus (možná by stačila jedna říše, třeba část ruské Sibiře nebo Iberský poloostrov).

Vraťte se zpátky domů nebo si přečtěte naše právní prohlášení.

Webmaster