Sociálně zaměřená forma feudalizmu

Tato stránka popisuje ideu modifikace feudalizmu dobrou sociální péčí o občany a moudrými šlechtici ve vládě říše. Daná myšlenka se zrodila společně s koncepcí IBU, bojového umění, jež by neměl praktikovat jen tak hned někdo. Jeho adepti by měli být talentovaní lidé i šlechtici zároveň. Byly o nich složeny dvě básně, první o jejich světě a druhá o jejich srdci.

Tato "sociálně myšlená forma feudalizmu", nebo, chcete-li, "Sociální Feudalizmus IBU", má poddané a svobodné občany, a tři druhy šlechticů: zeman (1 - 9 mi² s osadami), baron (10 - 90 mi² s vesnicemi) a vévoda (až 1000 mi² s městy). Vládnoucí šlechtici jsou moudřejší, než jejich poddaní, jimž není dovoleno vědět všechno.

Občané plně nevlastní půdu, buď jim jí šlechtici pronajmou (poddaným občanům), nebo prodají do spoluvlastnictví (jen svobodným občanům). Práva těch, kdo vlastní nebo spoluvlastní pozemky (= šlechtici nebo vyšší poddaní), jsou větší než v naší současné společnosti. V některých okolnostech, zejména když se jedná o šlechtický areál s vojenským dozorem, mohou vlastníci dokonce i beztrestně zabít kohokoliv cizího, kdo jejich práva porušil (např. ilegálně se dostal na jejich pozemek násilím nebo u sebe má zbraň). V částečně neoprávněných případech dostanou vlastníci pokutu.

Je organizace Bezpečnost Obyvatel Říše (zkráceně BOR), starající se o vojenský i civilní sektor. Udržuje mír mezi jednotlivými panstvími, jejich spolupráci a mnoho dalšího. Nepoužívá žádná vězení, pouze cely krátkodobého zadržení, a skoro všechny prohřešky občanů řeší pokutami a veřejně prospěšnými pracemi. Avšak za několik nejtěžších zločinů a nebezpečnou recidivitu aplikuje trest smrti.

Na jedné straně toto společenské zřízení trochu vykořisťuje mnoho lidí v Říši (konkrétně rozumnými poplatky na hlavu a za dům či byt, dále firmy musí platit pronájem pozemků a zemědělská družstva musí dát šlechticům polovinu úrody, co vyrostla na jejich polích a oni si ji sami prodají). Na druhé straně matkám s malými dětmi a nezaměstnaným dává sociální dávky, dokonce i poddaným občanům poskytuje bezplatnou zdravotní péči a důchodci pobírají důchod. Nejsou žádné pojišťovny, léky a náhrada škod se platí ze speciálního fondu Říše. Toto společenské zřízení nearanžuje války a podobné pohromy a legalizuje euthanasii.

Ačkoli kombinace péče o lidi s feudalizmem není sama o sobě tou nejlepší věcí na světě, má své přednosti. A v tomto případě získává jednu výhodu navíc, protože zasvěcenci IBU dělají cosi dobrého a důležitého, co tento svět potřebuje. Bez nich by nebyl plný důvod udělat výše zmíněnou kombinaci, jen společně s nimi.

Podle mých současných a stále ještě velmi omezených znalostí má tento Vesmír hmotné jádro a část tohoto jádra byla navržena tak, aby byla transformována životem všech lidí. Celá existence jejich duší, jež také zahrnuje "život po smrti", je zobrazena jako obraz se třemi různými třetinami o hodnotě 35% (pozitivní), 35% (negativní) a 30% (smíšená). Byl bych rád, kdyby sociální feudalizmus vládl nad 30% světa, 35% by mohli mít dnešní vlády a dalších 35% čistá civilizace spolupracující s Nebeskými bytostmi.

Vraťte se zpátky domů nebo si přečtěte naše právní prohlášení.

Webmaster: ibusofe at gmail dot com